Teated

Kliimaminister saatis kooskõlastus – ringile eelnõu, millega jagatakse korteriühistutele 160 miljonit eurot renoveerimistoetust.

«Oodatud toetusraha aitab korrastada üle 20 000 inimese
kodud üle Eesti. Tervikrekonstrueerimisel võib kokkuhoid
küttekuludelt küündida kahekordseks. Toetuse tingimuste
muutmisel pöörame enam tähelepanu elukeskkonna
kvaliteedile, samuti korteriühistute riskide vähendamisele
tööde tellimisel ja turutõrgete lahendamisele,» kommenteeris kliimaminister Kristen Michal.
Seekordne toetuse eelarve jagatakse maakondade kaupa,
võttes aluseks piirkonna korterite maksumuse, nende arvu
ning leibkondade brutosissetuleku. Toetusmäärad on
olenevalt korteriühistu asukohast 30–50 protsenti.
Kõrgemate toetusemääradega soositakse jätkuvalt lifti
ehitamist, kuni 18 korteriga hooneid, kultuuriväärtusega
hooneid ning kvaliteetset tehaselist rekonstrueerimist. Uues
voorus saavad ka munitsipaalkorteritega majad taotleda
toetust teiste korteriühistutega samadel tingimustel.
Läbivaatamisele kuuluvad vaid need taotlused, kus kõige
olulisemad dokumendid on korras. Näiteks korteriühistu
üldkoosoleku otsuse puudumise korral jäetakse taotlus kõrvale. See lihtsustab toetusotsuste andmist korrektseid
taotlusi esitanud korteriühistutele ning tööd saavad kiiremini
alata.
Selleks et lõpptulemus oleks igas mõttes kvaliteetne ning
parandaks energiasäästlikkuse kõrval hoone arhitektuuri ja
muid omadusi, täiendatakse ka toetatavate tegevuste ja
projektinõuete loetelu. Uues voorus saab toetust kasutada ka
mänguväljakute ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ning
välimööbli ostmiseks ja paigaldamiseks. Täpsustatud on ka
varjendite loomise võimalust ning täiendatud nõudeid
ligipääsetavusele.
Kuna rekonstrueerimistöödega soovitakse üha enam
terviklahendusi ning need on ajas läinud keerulisemaks,
mahukamaks ja kallimaks, aitab korteriühistutel hankeid
korraldada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.
Korterelamute renoveerimistoetuse taotlusvoor avaneb
eelduslikult augusti lõpus.
Eesolev korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor
on üks osa 330 miljoni euro mahus olevast ELi
struktuurifondide paketist. Selle jagamisel lähtutakse hoonete
rekonstrueerimise strateegias kirjeldatud eesmärgist tagada
toetussumma ühtlane kasv, et ohjeldada hinnakasvu ja
kujundada tugev rekonstrueerimisettevõtete turg. Eelmisel aastal antud 80 miljoni euro toetussummast on
renoveerimisel ligi 100 kortermaja.

Renoveerides püsivad majad veel aastaid.

https://www.err.ee/1608920444/ekspert-korralikult-renoveerides-pusivad-magalarajoonide-hooned-veel-100-aastat

Tallinna magalarajoonide ja teiste suuremate linnade nõukogude aegseid kortermaju korralikult renoveerides püsivad need veel 100 aastat, sest nende põhikonstruktsioonid on korralikud, leiab TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski.

Kütte hind

Seoses gaasihindade suure kõikumisega maailmaturul otsustas üldkoosolek 2024 aasta suvel 1 aastaks minna üle fikseeritud hinnale.

Vilde 52 Parkimine

Alates 16.03.2022 kontrollib meie territooriumil parkimist Ühisteenus AS. Kõik korrektselt edastatud sõidukite andmed, on kantud elektroonilisse andmebaasi. Juhul kui kellelgi tekib vajadus midagi muuta või täiendada, ootame selle kohta korteriomaniku (digi)allkirjastatud avaldust.

Vajalikud numbrid kiireks reageerimiseks…

Ühistu mobiil58375562
Santehnikud5116622
Elektririkked5113008
Lifti avarii6011001
Fonolukk6444005
Lukuabi6410491
Raamatupidamine6526058
Kolatakso56236002
Koristusteenus56250676
Konstaabel6125853
Munitsipaalpolitsei6457418

Elamute energiatõhusaks renoveerimine.
Vikerraadio Reporteritund

Saade 30.01.2023 tasub tähele panna alates 26min 20 sek ja 41 min 13 sek.

Paberarved

Head ühistuliikmed teeme üleskutse – vähendame paberi kasutamist ja läheme üle elektroonilistele arvetele.
Palume kõigil korteriomanikel, kes ei soovi edaspidi oma postkasti paberarvet, sellest juhatusele või raamatupidajale (info@fintec.ee) teada anda!
Maja kodulehel ja isiklikus meilikastis arved alati saadaval ja järelvaadatavad.

juhatus

Prügi sorteerimine

Meie prügimahutite juures on 2 uut maapealset konteinerit. Üks neist on laastaara ning teine plast- metall pakendi tarvis. Nende toomine, rent ja tühjendus on meie jaoks tasuta pakendikonteineri rent 5 eur/kuu).

Plast- ja metallpakend EST
Klaaspakend EST
Plast-ja metallpakend RUS
Klaaspakend RUS

Tingimuseks on, et nendesse konteineruteesse pannakse ainult selleks ettenähtud, sorteeritud ja puhast taarat ning pakendeid. Juhul kui sinna pannakse sorteerimata olmeprügi, peame maksma kõige eest!
Võtame seda kui võimalust, mitte kui kohustust!
Aktsiooni toetab MTÜ
Pakendiringlus

Koduleht www.vilde52.ee

KÜ koduleht on uuendatud kuna vana versiooni uued serverid enam ei toeta. Kodulehel on ka toimiv majasisene intranet. Sisse logides saate tutvuda ühistu dokumentidega, sisestada oma veenäidud ning tutvuda arvete, galerii ja muu meie maja puudutava teabega.
Veenäitude ja arvete vaatamiseks on VeebiReenis kasutajad hetkel samad mis varem aga kodulehe intraneti ( ühistut puudutavate dokumentide vaatamiseks ) tuleb kasutajad uuesti genereerida ja see seotakse korteriomaniku e-mailiga.
Intranetti sisenemiseks saate kasutajanime ja salasõna juhatuse käest, kirjutades oma soovist e-kiri aadressile
 juhatus(at)vilde52.ee

Kohe kui registreerime Teie andmed uue kodulehe intranetti saategi juurdepääsu maja failidele.
Küsimustes palume pöörduda telefonil juhatuse liikme Janek Holm poole mob.5089905

Prügi süvamahutid

Süvamahutid asuvad maja I trepikoja kõrval haljasalal. Kaks suurt 5 m3 on olmeprügile, üks keskmine 3 m3 paberjäätmetele, üks väike 0,8 m3 bio-lagunevate jäätmete jaoks.
Palun jälgige, et jäätmed ei satuks valedesse konteineritesse !!
NB! Paberi konteinerite tühjendamine on tasuta! Juhul kui seal aga sisaldub ka olmeprügi jäetakse konteiner tühjendamata ja tuleb tellida eraldi vedu, vastavalt olmeprügi hinnakirjale.
Endiselt ei ole konteinerite sees, peal ega taga kohta ehitusprahile ja suure gabariidilistele jäätmetele. Sellise prügi utiliseerimise tellib iga korteri omanik ikka ise.