Teated

Renoveerides püsivad majad veel aastaid.

https://www.err.ee/1608920444/ekspert-korralikult-renoveerides-pusivad-magalarajoonide-hooned-veel-100-aastat

Tallinna magalarajoonide ja teiste suuremate linnade nõukogude aegseid kortermaju korralikult renoveerides püsivad need veel 100 aastat, sest nende põhikonstruktsioonid on korralikud, leiab TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski.

Vilde 52 Ehitusteatis

Tallinna Linnaplaneerimise Amet menetleb praegu ehitusteatist nr 2311201/01566 aadressile Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 52 (elamu) ja soovib teid kaasata eelnõu üle vaatamisele.
Kaasamise kutse põhjus: Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) on esitatud ehitusteatis ja E. Vilde tee 52 korterelamu ümberehitamise ehitusprojekt. Ehitusprojekti vaatamiseks palun vajutage allpool viidatud e-ehitus keskkonda viivale aktiivlingile. Või logige sisse ehitisregistrisse https://www.ehr.ee ja avage dokument nr 2311201/01566.
(Lühijuhend: avaleht – avada dokumendi detailotsing –
dokumendi nr – otsin – kuvatud dokumendi nr-le klõpsates avaneb dokument). Antud projekti kohta on võimalik esitada ametile kirjalikult arvamusi ka e-mailile tlpa@tallinnlv.ee.
Palun avage eelnõu e-ehituse keskkonnas (menetlus nr: 349687) ja kontrollige eelnõu andmeid. E-ehituse keskkonda saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID ja smart-ID-ga.
Arvamust eelnõu kohta ootame kuni 26.02.2023 (k.a). Pärast selle tähtaja möödumist loeme, et olete eelnõuga päri. Menetluse kulgu puutuvate küsimuste korral palun pöörduge
menetleva asutuse (Tallinna Linnaplaneerimise Amet) või menetleja (MARIT PARVEI) poole.
Tegemist on automaatteavitusega ja sellele vastata ei saa. Ehitisregistri menetluskeskkonnaga seotud tehnilistes küsimustes aitab teid meie klienditugi aadressil ehr@mkm.ee
ja telefonil 625 6363.

Lugupidamisega
Ehitisregister

RENOVEERIMISE HETKESEIS.

Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi teatel on lähiajal jõustumas uus, pikalt ettevalmistatud ja kauaoodatud renoveerimismäärus. Saabumas on meie võimalus ära kasutada riigi poolt pakutavat abi ja maja renoveerimine läbi viia.
Meid ootavad ees järgmised tegevused:
1.Ehitusteatise uuendamine, mille tarvis on projekteerija avalduse juba sisse andnud. Kõikidelt ametkondadelt loa saamine võib võtta kuid. Juhul kui peale esmast läbivaatust ja kohustusliku tagasiside andmist (30 päeva) suuremaid ettekirjutisi projekti
muutmiseks ei tehta, saame paralleelselt hakata tegelema eelkalkulatsiooniga.
2.Eelkalkulatsioon, mille koostab professionaalne eelarvestaja ja mis annab ligilähedase pildi kogu renoveerimismaksumusest.
3.Vastavalt eelkalkulatsioonist selgunud summale, võtame pankadelt laenupakkumised ja valime välja meile kõige soodsama. Kuni siiani ei sõltu meist suurt midagi ja peame lootma vaid ametnike tegutsemiskiirusele. Edasised sammud
sõltuvad juba meist, ühistu liikmetest.
4.Ühistu liikmetele informatsiooni jagamine, selgitavate koosolekute korraldamine.
5.Üldkoosolek vajaminevate tööde kinnitamiseks ja laenu võtmiseks. Vajalik üle poolte ühistuliikmete nõusolek!
6.Saades elanikelt nõusoleku laenu võtmiseks ja renoveerimiseks, esitame KredEx´le taotluse toetuse saamiseks.
7.Saades KredEx`lt positiivse vastuse, viime läbi ehitushanke (konkursi).
8.Parima pakkujaga sõlmime lepingu ja alustame kõige oodatuma osa – ehitusega.
Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt ja me põrku ootamatute ja lahendamatute probleemide otsa!

MKM Teade….

Kütte hind

Alates 01.10 2022 kuni 31.03.2023 kompenseerib riik küttekulusid 80% ulatuses summast, mis ületab 80 eurot MW/h. Hinnale lisanduvad võrgutasud ja käibemaks.KÜ Vilde 52 ostab hetkel gaasi AS Alexela`lt ja saab neilt arve, mis on juba riigi poolt doteeritud. Ühistu liikmed ei pea sellel talvel ise igakuiselt avaldusi esitama. Toimetulekutoetuse küsimine sotsiaalosakonnast endiselt võimalik. Detsembrikuu gaasi hind oli koos kompensatsiooniga 1,28eur/m3. Ilma kompensatsioonita oleksime maksnud gaasi kuupmeetri eest 1,83 eurot.

Energiatoetused OKT22-MÄR23

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut saatis rahandusministrile kooskõlastamiseks määruse mis paneb paika sügisel 2022 kehtima hakkavate energiatoetuste tingimused.
– elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 80 eurot megavatt-tunni (MWh) kohta, kuni 50 eurot/MWh. Näiteks kui tarbija ostab elektrienergiat hinnaga 150 eurot/MWh, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 100 eurot/MWh;
– kaugkütte kodutarbijaile kompenseeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Näiteks kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot/MWh, väheneb see tarbija jaoks tasemeni 83,4 eurot/MWh

Vilde 52 Parkimine

Alates 16.03.2022 kontrollib meie territooriumil parkimist Ühisteenus AS. Kõik korrektselt edastatud sõidukite andmed, on kantud elektroonilisse andmebaasi. Juhul kui kellelgi tekib vajadus midagi muuta või täiendada, ootame selle kohta korteriomaniku (digi)allkirjastatud avaldust.

Vajalikud numbrid kiireks reageerimiseks…

Ühistu mobiil58375562
Santehnikud5116622
Elektririkked5113008
Lifti avarii6011001
Fonolukk6444005
Lukuabi6410491
Raamatupidamine6526058
Kolatakso56236002
Koristusteenus56250676
Konstaabel6125853
Munitsipaalpolitsei6457418

Korterelamute rekonstrueerimise toetusvoor avaneb aprillis

Majandus- ja taristuminister kinnitas täna korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused, millega jagatakse korteriühistutele 80 miljonit eurot toetust. Uus voor tuleb uuenenud tingimustega, et parandada eluaseme kvaliteeti üle Eesti.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on tänavune kütteperiood lõppemas ning paras aeg mõelda ette järgmisele talvele. „Elektriturg on kiires muutuses ka praegu ning kindlasti tasub võimalusel investeerida kodude ja kortermajade renoveerimisse ja energiatõhususe parandamisse. Kui kortermaja peab hästi sooja, vähenevad kõigi kodumajapidamiste küttekulud. Kui ühistul pole võimalik tervikrenoveerimist ette võtta, on toetusega võimalik ka vaid küttesüsteemi asendamine energiatõhusamaga,“ rääkis Sikkut. Toetusega rahastatakse korterelamute terviklikku rekonstrueerimist vähemalt energiatõhususarvu klassi C. Seekord on eraldi võimalik taotleda toetust ka vaid ahi-, gaasi- või elektriküttel korterelamu kütteseadme asendamiseks taastuvenergial põhineva seadmega või korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetust saavad küsida üldjuhul kuni 2000. aastani kasutusse võetud elamute korteriühistud. Küttesüsteemi asendamisel puudub hoone kasutuselevõtmise ajaline piirang. Toetuse osakaal olenevalt korterelamu asukohast, suurusest ning ettevõetavatest töödest on 30 kuni 50 protsenti. Toetusmäär on suurem näiteks väiksematel või maapiirkondades asuvatel kortermajadel või kui renoveerimise käigus paigaldatakse majja ka lift. Avanevas taotlusvoorus jagatakse kokku 80 miljonit eurot toetust. “Toetusraha on rõõmusõnum ka jahenevale ehitusturule, kuna lähiaastatel tehakse energiatõhususe eesmärgil selle eest investeeringuid kokku üle 800 miljoni euro,” lisas Sikkut. Esialgu on võimalik taotleda toetust tervikrenoveerimisele, kuid tulevikus lisandub ka osalise rekonstrueerimise toetuse võimalus. Tervikrenoveerimise korral tuleb renoveerida ja soojustada fassaad ning katus, vahetada aknad, ehitada ventilatsioonisüsteem ning keskküttesüsteemi olemasolul see renoveerida. Lisaks toetatakse muid energiasäästu ja taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtuga seotud tegevusi, näiteks päikesepaneelide ja päikesekollektorite paigaldamist sooja vee tootmiseks, aga ka elektriauto laadimistaristu rajamist. Toetatavate tegevuste hulka on lisandunud soojavarustuse tagamine elektrikatkestuse korral, luues soojussõlme ümberlülitamise võimaluse välisele elektritoitele. Toetatakse ka tööde teostamisega seonduvaid vajalikke tegevusi nagu ehitusprojekti koostamine, ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemist, tehnilise konsultandi teenuse kasutamist ja omanikujärelevalve teostamist. Taotlusvooru viib läbi EASi ja KredExi ühendasutus ning voor avaneb aprillis. Rohkem infot selle kohta lisandub lähiajal KredExi kodulehele.

Riik on toetanud korterelamute renoveerimist alates 2009. aastast, selle aja jooksul on rahastust saanud ligi 1400 korteriühistut. Aastatel 2022-2027 suunab riik elamute energiatõhususe suurendamisse ja eluasemekvaliteedi parandamisesse vähemalt 366 miljoni eurot, mis pärineb Euroopa Liidu struktuurifondidest. Renoveerimistegevuse rahastamise kõrval on fookuses uute lahenduste turule toomine. Möödunud aastal käivitati MKMi eestvedamisel üleriigiline teadus- ja arendusprogramm LIFE IP BuildEST, mille eesmärk on tugevdada ehitusvaldkonna osapoolte võimekust vedada järgnevatel aastakümnetel suuremahulist rekonstrueerimistegevust. 

LAURA LAASTER

Vargad jälle liikvel

Olge palun tähelepanelikud ja ärge jätke väärtuslikke esemeid trepikotta kus need saavad varastele lihtsaks saagiks. Sel nädalal varastati jälle 5 trepikojast mõned jalgrattad. Ärge avage võõrastele uksi ja olge tähelepanelikud ning küsige kes ja kuhu läheb kui tundmatud Teie trepikojas askeldavad.
08.12.2022

Prügi sorteerimine

Meie prügimahutite juures on 2 uut maapealset konteinerit. Üks neist on laastaara ning teine plast- metall pakendi tarvis. Nende toomine, rent ja tühjendus on meie jaoks tasuta pakendikonteineri rent 5 eur/kuu).

Plast- ja metallpakend EST
Klaaspakend EST
Plast-ja metallpakend RUS
Klaaspakend RUS

Tingimuseks on, et nendesse konteineruteesse pannakse ainult selleks ettenähtud, sorteeritud ja puhast taarat ning pakendeid. Juhul kui sinna pannakse sorteerimata olmeprügi, peame maksma kõige eest!
Võtame seda kui võimalust, mitte kui kohustust!
Aktsiooni toetab MTÜ
Pakendiringlus

Koduleht www.vilde52.ee on uuendatud…

KÜ koduleht on uuendatud kuna vana versiooni uued serverid enam ei toeta. Kodulehel on ka toimiv majasisene intranet. Sisse logides saate tutvuda ühistu dokumentidega, sisestada oma veenäidud ning tutvuda arvete, galerii ja muu meie maja puudutava teabega.
Veenäitude ja arvete vaatamiseks on VeebiReenis kasutajad hetkel samad mis varem aga kodulehe intraneti ( ühistut puudutavate dokumentide vaatamiseks ) tuleb kasutajad uuesti genereerida ja see seotakse korteriomaniku e-mailiga.
Intranetti sisenemiseks saate kasutajanime ja salasõna juhatuse käest, kirjutades oma soovist e-kiri aadressile
 juhatus(at)vilde52.ee

Kohe kui registreerime Teie andmed uue kodulehe intranetti saategi juurdepääsu maja failidele.
Küsimustes palume pöörduda telefonil juhatuse liikme Janek Holm poole mob.5089905

Prügi süvamahutid

Süvamahutid asuvad maja I trepikoja kõrval haljasalal. Kaks suurt 5 m3 on olmeprügile, üks keskmine 3 m3 paberjäätmetele, üks väike 0,8 m3 bio-lagunevate jäätmete jaoks.
Palun jälgige, et jäätmed ei satuks valedesse konteineritesse !!
NB! Paberi konteinerite tühjendamine on tasuta! Juhul kui seal aga sisaldub ka olmeprügi jäetakse konteiner tühjendamata ja tuleb tellida eraldi vedu, vastavalt olmeprügi hinnakirjale.
Endiselt ei ole konteinerite sees, peal ega taga kohta ehitusprahile ja suure gabariidilistele jäätmetele. Sellise prügi utiliseerimise tellib iga korteri omanik ikka ise.