Teated

Üldkoosolek 15.11.2020

Täname kõiki kes üldkoosolekul osalesid !

Protokoll 15.11.2022

Energiatoetused OKT22-MÄR23

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut saatis rahandusministrile kooskõlastamiseks määruse mis paneb paika sügisel 2022 kehtima hakkavate energiatoetuste tingimused.
– elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 80 eurot megavatt-tunni (MWh) kohta, kuni 50 eurot/MWh. Näiteks kui tarbija ostab elektrienergiat hinnaga 150 eurot/MWh, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 100 eurot/MWh;
– kaugkütte kodutarbijaile kompenseeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Näiteks kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot/MWh, väheneb see tarbija jaoks tasemeni 83,4 eurot/MWh

RENOVEERIMIS(L)OOTUS !

Kevadisel üldkoosolekul otsustati seoses ootamatult suure hinnatõusu ning ajale jalgu jäänud toetussummade tõttu renoveerimine panna pausile ja oodata ära uus määrus, mille valmimist lubati juuni lõpuks. Meie maja renoveerimise hetkeseisust ja renoveerimist takistavatest asjaoludest andsime teada nii majandusministeeriumile kui ka ministrile.
Ühtlasi panime kaasa meiepoolse nägemuse ja soovitused uue määruse väljatöötamise tarbeks. Lubati arvestada…
Augusti alguses toimunud telefonivestluses MKM-i esindajaga saime lubaduse, et määruse algne variant avalikustatakse augustikuu jooksul. Täpsemaid protsente ja toetuse maksimumpiiri (mis meile viimane kord saatuslikuks sai) ei öeldud, aga ülempiiri olevat tõstetud.
Eks me saame näha…!

Vilde 52 Parkimine

Alates 16.03.2022 kontrollib meie territooriumil parkimist Ühisteenus AS. Kõik korrektselt edastatud sõidukite andmed, on kantud elektroonilisse andmebaasi. Juhul kui kellelgi tekib vajadus midagi muuta või täiendada, ootame selle kohta korteriomaniku (digi)allkirjastatud avaldust.

Vajalikud numbrid kiireks reageerimiseks…

Ühistu mobiil58375562
Santehnikud5116622
Elektririkked5113008
Lifti avarii6011001
Fonolukk6444005
Lukuabi6410491
Raamatupidamine6526058
Kolatakso56236002
Koristusteenus56250676
Konstaabel6125853
Munitsipaalpolitsei6457418

Tulekahju

01.09. hommikul elas meie maja üle järjekordse tuleõnnetuse I trepikojas!
Tuld võtsid lodžal olnud esemed ja puitpiirded. Päästeametnike sõnade järgi sai tuli alguse ilmselt hooletust suitsetamisest ja ülaltpoolt visatud konist. Seekord lõppes kõik ilma suuremate kahjudeta, aga oleks võinud minna palju kurvemini… Siinkohal suured tänud kõigile kaaselanikele (eriti krt. 21), kes oma operatiivse tegutsemisega hullema ära hoidsid!
Arvestades eelöeldut – PALUN ! : vaadake kriitilise pilguga kogu varandus, mida olete lodžale pannud ja eemaldage sealt kõik kergestisüttiv. Suitsumehed, kes Te armastate lodžal suitsetada! Tehes seda lodzal, säästate heal juhul vaid oma korteri elanikke haisust, kõikidele naaberkorteritele ja mittesuitsetajatele teete paraku karuteene, pannes nad passiivsete suitsetajate rolli. Me elame selle üle,
aga see ei ole meeldiv! Ebameeldiv, hoolimatu ja lausa kuritegelik
on teie teguviis juhul, kui rõdult lendavad alla põlenud ja põlevad konid. Selline tegevus ei ole aktsepteeritav! Oleme valmis arutama üldkoosolekul
kodukorra muutmist, mis keelaks suitsetamise kogu KÜ territooriumil!

Prügi sorteerimine

Meie prügimahutite juures on 2 uut maapealset konteinerit. Üks neist on laastaara ning teine plast- metall pakendi tarvis. Nende toomine, rent ja tühjendus on meie jaoks tasuta pakendikonteineri rent 5 eur/kuu).

Plast- ja metallpakend EST
Klaaspakend EST
Plast-ja metallpakend RUS
Klaaspakend RUS

Tingimuseks on, et nendesse konteineruteesse pannakse ainult selleks ettenähtud, sorteeritud ja puhast taarat ning pakendeid. Juhul kui sinna pannakse sorteerimata olmeprügi, peame maksma kõige eest!
Võtame seda kui võimalust, mitte kui kohustust!
Aktsiooni toetab MTÜ
Pakendiringlus

Koduleht www.vilde52.ee on uuendatud…

KÜ koduleht on uuendatud kuna vana versiooni uued serverid enam ei toeta. Kodulehel on ka toimiv majasisene intranet. Sisse logides saate tutvuda ühistu dokumentidega, sisestada oma veenäidud ning tutvuda arvete, galerii ja muu meie maja puudutava teabega.
Veenäitude ja arvete vaatamiseks on VeebiReenis kasutajad hetkel samad mis varem aga kodulehe intraneti ( ühistut puudutavate dokumentide vaatamiseks ) tuleb kasutajad uuesti genereerida ja see seotakse korteriomaniku e-mailiga.
Intranetti sisenemiseks saate kasutajanime ja salasõna juhatuse käest, kirjutades oma soovist e-kiri aadressile
 juhatus(at)vilde52.ee

Kohe kui registreerime Teie andmed uue kodulehe intranetti saategi juurdepääsu maja failidele.
Küsimustes palume pöörduda telefonil juhatuse liikme Janek Holm poole mob.5089905

Ehitushange

Ehitushankele esitati üks ühis-pakkumine mille summa ületas juhatusele ülkoosolekul volitatud laenusumma suurelt ja juhatus lükkas hanke tagasi. Antud hetkel ootame KredEx´i uut määrust millega lubati maksimum abisummat suurendad, et siis uus hange korraldada. Määrus pidi vastu võetama 2 kuu jooksul.

Prügi süvamahutid

Süvamahutid asuvad maja I trepikoja kõrval haljasalal. Kaks suurt 5 m3 on olmeprügile, üks keskmine 3 m3 paberjäätmetele, üks väike 0,8 m3 bio-lagunevate jäätmete jaoks.
Palun jälgige, et jäätmed ei satuks valedesse konteineritesse !!
NB! Paberi konteinerite tühjendamine on tasuta! Juhul kui seal aga sisaldub ka olmeprügi jäetakse konteiner tühjendamata ja tuleb tellida eraldi vedu, vastavalt olmeprügi hinnakirjale.
Endiselt ei ole konteinerite sees, peal ega taga kohta ehitusprahile ja suure gabariidilistele jäätmetele. Sellise prügi utiliseerimise tellib iga korteri omanik ikka ise.